...... www www.knjigovodstvo.hr
© Prokura revizija 2010.

 

Referentna lista korisnika - poslovni uspjeh nije slučajnost

 

Društva  kojima su obavljene revizije financijskih izvješća za 2012. godinu

1        A S T d.o.o.
2        GOSPODARSKI LIST d.d.
3        KAMENSKO d.d. u stečaju
4        PRINTERA GRUPA d.o.o.
5        BONUS GRUPA d.o.o
6        FIORITAL d.o.o.
7        GENERALTURIST d.d. u stečaju
8        GORNJI GRAD d.o.o.
9        GRADITEJ SVRATIŠTA d.o.o.
10      HG SPOT d.d. u stečaju
11      IVERPAN d.o.o.
12      KATAPULT d.o.o.
13      KLIMA KONTAKT d.o.o.
14      M.F. CERTUS d.o.o.
15      NAMA d.d. u stečaju
16      PLATINUM INVEST d.o.o.
17      RAUL d.o.o.
18      RAVAGO d.o.o.
19      RESINEX CROATIA d.o.o.
20      ROBERTO  PLUS d.o.o.
21      SIM GRADNJA d.o.o.
22      SMOKING d.o.o.
23      SONIMED d.o.o.
24      ZNANSTVENO TEHNOLOŠKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI d.o.o.

 

Društva  kojima su obavljene revizije financijskih izvješća za 2012. godinu u cilju povećanja temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti društva

1        3 D SOLUTION d.o.o.
2        ETRANET GRUPA d.o.o.
3        FED d.o.o.    
4        INKORA d.o.o.
5        JEZERO d.o.o.        
6        KAIROS – KAURINOVIĆ I SARAGA d.o.o.
7        KARDIAN d.o.o.
8        MANDIS d.o.o.
9        PAR LUX d.o.o.
10      SENSE SAVJETOVANJE d.o.o.
11      TRGOVINA ŽELJEZO d.o.o.Prokura revizija d.o.o. tel +385/1/ 3874-503, 3874-514, 3370-266, 3370-267, fax 3874-505


Referentna lista korisnika
PROKURA
REVIZIJA


O nama

Revizija

Knjigovodstvo

Ekspertiza

Uredi

 

Programi

Referentna lista

Prezentacija

Računala
Web designNovosti

Linkovi

Novi korisnici