...... www www.knjigovodstvo.hr
© Prokura revizija 2010.

 

Ovlašteni revizori s državnim certifikatom
Zakon o računovodstvu jasno i nedvosmisleno dijeli pravne subjekte, trgovačka društva, na male, srednje i velike. Iz te podjele proistječe i obveza obavljanja revizije godišnjih izvješća, te njena učestalost.

S profesionalnom radošću primjećujemo da je u posljednje vrijeme uočljiv trend povećanja zakonski neobveznih revizija, bilo financijskih izvješća, bilo revizija poslovanja. Vlasnici, uglavnom malih i srednjih poduzeća, koji sada posluju i više od desetak godina, pozicionirali su svoje tvrtke na tržištu, uspostavili organizacijske unutarnje strukture i hijerarhiju, stekli određena iskustva gospodarstvenika i dolaze do određenih «sumnji» u ispravnost svojih poteza. Nije riječ o ozbiljnijim «sumnjama» s onu stranu zakona, već se radi o možebitnim formalnim propustima, nepoznavanju pojedine problematike, te ujedno i traženju savjeta za situacije koje nisu uobičajene u poslovanju.

Zakon ne prisiljava mala i srednja trgovačka društva s ograničenom odgovornosti na izradu revizorskih izvješća, ali upravo spoznaja da bi netko neovisan i stručan mogao dati ocjenu dosadašnjeg poslovanja u smislu usklađenosti sa zakonskom regulativom i korištenja mogućih prednosti koje nisu korištene potiče vlasnike i odgovorne osobe za obavljanjem revizija u svojim tvrtkama.

Svojom neupitnim bogatim iskustvom, profesionalnošću i poznavanjem cjelokupne zakonske problematike u mogućnosti smo revidirati Vaša izvješća i poslovanje potpuno stručno, nevisno i objektivno.

Referentna lista

 

Interna revizija

Uloga interne revizije, njezine ovlasti, obveze i dužnosti te zahtjevi koji se pred nju postavljaju, uključujući i pristup obavljanju revizijskih poslova, od začetaka razvoja suvremene interne revizije do danas bitno su promijenjeni. Mnogi istraživači, profesionalna udruženja i organizacije, ali i korisnici usluga interne revizije, prije svega menadžeri, zaokupljeni su pitanjem očekivanja od interne revizije u budućnosti te potrebnim zaokretima u njezinu razvoju kako bi bila sposobna odgovoriti na sve složenije zahtjeve koji se pred nju postavljaju. Baš kao i menadžeri, njihovi partneri, interni su revizori sve opterećeniji brzinom ulaska u novu fazu djelovanja u kojoj treba odgovoriti utjecajima globalnih ekonomskih i društvenih promjena i ubrzanog razvoja tehnike i tehnologije, posebice u području informacijskih tehnologija. Sukladno suvremenim trendovima u organizaciji i upravljanju poslovanjem prema kojima će težište u budućnosti biti na fleksibilnosti, decentralizaciji, informacijama i komunikaciji, demokratskom stilu vođenja, timskom radu bez naglašene hijerarhije, inovativnosti i znanju, te promijenjenim zahtjevima koji se u skladu s tim pred internu reviziju postavljaju, međunarodna skupina specijalista (GTF - Guidance Task Force), koja djeluje unutar američkog (svjetskog) Instituta internih revizora, oblikovala je nakon dvije godine intenzivnog rada novu definiciju interne revizije za 21. stoljeće: “Interna revizija neovisno je i objektivno jamstvo i savjetnička aktivnost koja se rukovodi filozofijom dodane vrijednosti s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije. Ona pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim i na disciplini utemeljenim pristupom procjenjivanja djelotvornosti upravljanja rizicima organizacije, kontrole i korporativnog upravljanja.”1 U ovu definiciju implementirana su najnovija očekivanja od interne revizije kojima u budućnosti valja udovoljiti. Međutim, to ne dolazi samo po sebi, već je to složen proces prilagođavanja postojećeg profesionalnog angažmana internih revizora novim uvjetima i okolnostima koje ruše dosadašnje okvire unutar kojih je djelovala interna revizija.


Zakon o reviziji (49kb .doc)

Referentna lista


Prokura revizija d.o.o. tel +385/1/ 3874-503, 3874-514, 3370-266, 3370-267, fax 3874-505


Usluge revizije
PROKURA
REVIZIJA


O nama

Revizija

Knjigovodstvo

Ekspertiza

Uredi

 

Programi

Referentna lista

Prezentacija

Računala
Web designNovosti

Linkovi

Novi korisnici