...... www www.knjigovodstvo.hr
© Prokura revizija 2010.

 

Lokacije naših ureda
Ured Zagreb:
Špansko, Slavka Batušića 4, 10000 Zagreb
tel ++ 385 1 3874-503
fax ++ 385 1
3874-505
e-mail e-mail
www.prokurarevizija.hr


Kontakti:
direktorica Vesna Krištofić, dipl. oec.,ovlašteni revizor, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo e-mail
Sreten Grozdanić, dipl. oec., ovlašteni revizor, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo
e-mail


Ured Sveta Nedjelja:
Ferde Livadića 17, 10431 Sveta Nedjelja
tel ++ 385 1 3370-266
fax ++ 385 1 3370-267

e-mail e-mail
www.prokurarevizija.hr
Prokura revizija d.o.o. tel +385/1/ 3874-503, 3874-514, 3370-266, 3370-267, fax 3874-505


Uredi
PROKURA
REVIZIJA


O nama

Revizija

Knjigovodstvo

Ekspertiza

Uredi

 

Programi

Referentna lista

Prezentacija

Računala
Web designNovosti

Linkovi

Novi korisnici